DİĞER UYGULAMALAR

  MİKROFİLTRASYON

 • Kimya Endüstrisi,
 • Mikrooelektronik endüstrisi,
 • Fermentasyon teknolojisi,
 • İlaç sanayi için steril su üretimi,
 • Meyve suyu bulanıklık giderme,
 • Meyve suyu ve alkollü içeceklerin konsantre edilmesi
 • Biyokütle konsantrasyonu ve çözünebilir ürünlerin ayrılması
 • Boyalarda pigmentlerden solventlerin ayrılması
 • Antibiyotiklerin fermentasyon sıvısından ayrılması

ULTRAFİLTRASYON

 • Meyve suyu bulanıklık giderme
 • Membran biyoreaktörleri
 • Kağıt hamuru atık arıtımı.
 • Jelatin konsantrasyonu
 • Tekstil haşılı konsantrasyonu
 • Elektrokaplama boyalarının geri kazanımı

NANOFİLTRASYON

 • Deniz toksinlerin uzaklaştırılması
 • Çöp sahası sızıntılarının arıtılması
 • Drenaj suyundan selenyum uzaklaştırılmas
 • Amino asitlerin ayrılması
 • Atık sulardan boyanın uzaklaştırılması
 • Ağartma çözeltilerinin geri kazanımı
 • CaSO4 çöktürülmesi
 • Az tuzlu suyun tuzsuzlaştırılması
 • Demineralizasyon
 • Şeker, iki değerli tuzlar, partiküller, bakteri, proteinler, boyalar ve molekül ağırlığı 1000 Da’dan büyük olan bileşenlerin konsantrasyonu.