SU VE ATIK SU UYGULAMALARI

Su ve atık su arıtımında Amfor membranlarının kullanıldığı uygulamalar;  

MİKROFİLTRASYON

 • Yüzey suyu, deniz suyu ve belediye atıklarının ön arıtımı,
 • İçme suyu, endüstriyel suyun tekrar kullanımı ve sulama suyu üretimi

ULTRAFİLTRASYON

 • İçme suyu ve içeceklerde steril filtrasyon  
 • Yüzey sularında arıtma
 • Filtre yıkama suyunun geri kazanımı
 • Yağ/su emülsiyonlarının ayrılması
 • Atık su arıtımında metal hidroksitlerinin uzaklaştırılması
 • Atık su arıtımı ve tekrar kullanımı
 • İçme suyu dezenfeksiyonu (Virüslerin uzaklaştırılması dahil)
 • Laboratuar derecesinde su saflaştırılması
 • Elektronik endüstrisi için saf su üretimi .

 NANOFİLTRASYON

 • Suyun sertliğinin giderilmesi
 • Pil atıklarının arıtılırken LiOH geri kazanımı
 • Sudan yağ giderici ajanların uzaklaştırılması
 • Doğal organik materyallerin uzaklaştırılması
 • Pestisit uzaklaştırılması ve As, Pb, Fe, Cu, Zn ve silika gibi ağır metallerin uzaklaştırılması
 • Hafif tuzlu suyun arıtılması

TERS OSMOZ 

 • Az tuzlu suyun tuzunun uzaklaştırılması
 • Deniz suyu tuzunun uzaklaştırılması
 • Yer altı sularının tuzunun uzaklaştırılması
 • İlaç ve özellikli gıdalar için moleküler sıvıların konsantrasyonu
 • Yarı iletken üretimi ve elektronik endüstrisi için  ultra saf su üretimi
 • Sera sulaması için saf su eldesi
 • İçme suyu üretimi
 • İşletme suyu üretimi