RO MEMBRANLAR İÇİN TEMİZLEME YÖNTEMİ

 

Not:

1.(W) aktif içeriğin ağırluk yüzdesini belirtir
  2.Kullanılan kirletici kimyasal sembolleri: CaCO3 kalsiyum karbonat; CaSO4 kalsiyum sülfat; BaSO4 baryum sülfat
  3.Kullanılan temizleyici kimyasal sembolleri: NaOH sodyum hidroksit; Na4EDTA etilendiamintetraasetik asit tetra-sodyum tuzu, Na-DSS dodesilsülfat sodyum tuzu, Sodyum laurel sülfat, HCl hidroklorit asit, H3PO4 fosforik asit; NH2SO3H sülfamik asit; Na2S2O4 sodyum hidro sülfit.

 

4.Etkili sülfat tartarlarını yıkama için koşullar yakalanmalı ve erken müdahele edilmelidir. NaOH ve Na4EDTA temizleme çözeltisine NaCl ilavesi ile tuzluluğu arttırarak sülfat çözünürlüğünün artmasına yardımcı olur.  Başarılı sülfat tartarlarını temizleme 1 haftadan daha uzun sürerse kararsızdır.

 

5. Sitrik asit, metal oksit ve kalsiyum karbonat tartarı için diğer temizleme alternatifidir. Daha az etkilidir. İyi temizlenmediği zaman biyokirlenmeye neden olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloda listelenen sıcaklık ve pH değerleri BW30, BW30LE, LE, XLE, TW30,TW30HP, SW30HR, SW30HR LE , SW30XLE, SW30 ve  NF90 membranlar için uygulanabilir.