EDUF MEMBRANLAR İÇİN TEMİZLEME PROSEDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * Amin, boya tedarikçisi tarafından belirlenmelidir.
*** Sitrik asit çözeltisi – deiyonize su içerisinde hazırlanan ağırlıkça %50 sitrik asit çözeltisi
Not: Katodik temizleme için asitler -%3 Formik, veya %3 Laktik ,veya %5 Asetik-boya tedarikçisi ve AMT’nin onayıyla kullanılabilir.